Första steget vid ett utbyte av belysningen i en industri eller lagerlokal är att inventera den befintliga anläggningen.

Man räknar hur många armaturer det finns, vilken typ de är av och placeringen.
Hur många ljuskällor har varje armatur och vilken effekt har dessa.

Den här inventeringen kan du göra själv eller ta hjälp med. Gör även en uppskattning av hur lång tid det tar att byta luskälla, eller titta på gamla fakturor om det är ett arbete ni lagt ut på någon annan.

Utifrån detta gör man en bedömning av vilken typ av armatur man ska använda och antalet armaturer. I det här läget kan man också ta i beaktande om man behöver förstärka ljuset någonstans.

Det går redan i ett tidigt skede göra en schablonmässig beräkning på det antal armaturer och dess effekt som krävs och på så sätt få en uppskattning om potentialen för energibesparing.

Genom att göra en ljusberäkning – en datorsimulerad modell – med armaturernas placering och antal får man ett resultat som visar hur resultatet förväntas bli. Desto bättre uppgifter man har om lokalens mått desto mer korrekt blir beräkningen.
I det här läget kan man också lägga till eventuella ljusregleringar som sensorer eller tidsstyrningar av olika slag.